KredEx loodi 2001. aastal Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ning Sihtasutuse Eesti Eluase liitmise tulemusena.

2016. aastal ühines KredExiga seni Eesti Arengufondi juures tegutsenud Startup Estonia kuueliikmeline meeskond.

2017. aastal sai KredEx SmartCapi emaettevõtteks.

KredExi sidusettevõte AS KredEx Krediidikindlustus asutati 2009. aasta lõpus. Jagame selle ettevõttega kontorit ja tegutseme ühtse meeskonnana.

Väärtused

  • Asjatundlikkus ja koostöövalmidus iseloomustavad meid nii finantseerimisteenuste ja tagatiste arendamisel kui ka kõigi muude ülesannete täitmisel. Peame oluliseks pidevat enesetäiendamist ja oma professionaalsuse suurendamist nii erialaste teadmiste kui ka sotsiaalsete oskuste puhul.
  • Usaldusväärsus on meie visiitkaart – oleme täpsed ja operatiivsed tegudes ning objektiivsed otsustes. Peame kinni lubadustest ja tähtaegadest ning järgime konfidentsiaalsusnõudeid.
  • Oleme avatud uutele ideedele ja arendavale tagasisidele. Meie tegevuspõhimõtted ja otsuste alused on selged ja läbipaistvad. Peame tähtsaks teavitada oma sihtrühmi ja laiemat avalikkust oma tegevuse tulemustest.
  • Uuendusmeelsena peame sammu ettevõtlus- ja elukeskkonna arenguga, luues ning pakkudes klientidele tõhusaid lahendusi finantsturu puudujääkide korvamiseks.

KredExi edu alus on ühiseid väärtusi kandvad lojaalsed ja pühendunud töötajad. Meie 42-liikmeline meeskond on püsiv: 16 inimest on töötanud KredExis üle kümne aasta. Töötajate keskmine vanus on 42 aastat.

Töötajate rahulolu-uuringud kinnitavad, et põhilised motivaatorid KredExis töötada on head suhted meeskonnas, töötasu ning huvitav ja vaheldusrikas töö.

Väärtustame pikaajalisi töösuhteid, mis aitavad tagada klientide rahulolu, ettevõtte eesmärkide saavutamise ja organisatsiooni järjepidevuse. Vabu ametikohti täites peame vajalikuks arvestada oma töötajate karjäärisoove.

Toetame oma meeskonnaliikmete professionaalset ja isiksuse arengut, pakkudes neile mitmekülgseid koolitusi ning võimalusi rahvusvaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks teiste riikide organisatsioonidega. Meie töötajatel on tervist säästvad ja tulemuste saavutamist soodustavad töökeskkonnatingimused. Me maksame ametikohale ja panusele vastavat ning finantsvaldkonnas konkurentsivõimelist tasu.

Professionaalse panuse kõrval peame tähtsaks meeskonda liitvaid traditsioone. Meie tavad on talve- ja suvepäevad, jõulupidu töötajate lastele ning aastalõpuüritus koos pereliikmetega.