Aitame kohalikku omavalitsust kasutusest väljas olevate hoonete lammutamisel ja tänapäevaste üürielamute rajamisel.

Vaata kohalikule omavalitsusele mõeldud teenuseid
 

Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele

Lammutustoetuse eesmärk on aidata kohalikul omavalitsusel lammutada kasutusest väljalangenud elamuid ning haridus- ja teadushooneid. Lisaks saab toetuse abil lammutada ka kasutusest välja langenud ühiskondlikke hooneid ehk mitte-elamuid.

Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.