SmartCap on KredExi tütarettevõte ja riikliku riskikapitalifondi Early Fund II valitseja.

SmartCapi valitsetav Early Fund II tegutseb fondifondina ja investeerib Eesti riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali varase faasi Eesti tehnoloogiaettevõtetesse, millel on suur rahvusvaheline kasvupotentsiaal.

Early Fund II ainus osakuomanik on Eesti Vabariik.

Missioon

SmartCapi missioon on luua koostöös erasektori professionaalsete fondivalitsejatega riskikapitali elujõuline ökosüsteem ja viljakas pinnas Eesti arenguks. Koos Põhja-Euroopa parimate riskikapitali fondijuhtide ja valdkonna asjatundjatega anname aktiivselt panuse kapitalituru arengusse ning nurgakivi-investeeringu pakkumise kaudu ka fondivalitsejate järelkasvu.

Väärtused

SmartCapi osalusega Eesti riskikapitalifondid aitavad varase faasi ettevõtetel kaasata kapitali, investeerides koos erainvestoritega. Nad toetavad iduettevõtete õnnestumist, pakkudes neile mitmekülgset tuge ja professionaalset nõustamist.

Investeerimisstrateegiat ellu viies toetume riskikapitali valdkonna kogenud fondijuhtidele, kellel on huvi, kogemusi ja võimekust paigutada kapitali varase faasi tehnoloogiaettevõtetesse.

Roll

SmartCapi roll on tagada paremad seemne- ja kasvurahastuse võimalused. Riikliku osalusega fondifondi mudel soodustab riskikapitalituru arengut. Erafondivalitsejatesse nurgakivi-investeeringute tegemise abil muutuvad riskikapitaliturule sisenemise barjäärid erainvestorite jaoks madalamaks.

SmartCap investeerib teistesse riskikapitalifondidesse koos erainvestoritega. Seda tehes korraldame avatud konkursse, kuhu ootame osalema tugeva äritaustaga professionaale, kelle kogemused, ärivõrgustik ja institutsionaalne võimekus toetavad edu riskikapitali valdkonnas.

Portfell

Usaldusfond Tera Ventures I

Tera Venturesi meeskond haldab varasemaid Eesti Arengufondi ja SmartCapi tehtud otseinvesteeringuid tehnoloogiaettevõtetesse ning vastutab jätkuinvesteeringute juhtimise eest. Tera Ventures I on riskikapitali investeerimisfond, kuhu on paigutatud 27 miljonit eurot.

Rohkem infot Tera Venturesi veebist.

Usaldusfond Superangel One

Superangel One on varase faasi investeerimisfond, mille siht on investeerida järgmise kümne aasta jooksul 40-sse varase faasi tehnoloogiaettevõttesse. Fondi meeskond investeerib aega ja kapitali, et aidata luua uusi tehnoloogiaettevõtteid, ning toetab nende kasvu. Fondivalitsejad on loonud 2018. aastal iduettevõtetele kiirendi Alpine House. Fondi on paigutatud 12 miljonit eurot, millest SmartCapi osa on 4,2 miljonit eurot.

Rohkem infot Superangeli veebist

Teadusmahukate Investeeringute Fond

Eesti riik investeerib SmartCapi poolt valitsetava Early Fund II kaudu 10 miljonit eurot kõrgtehnoloogilistesse iduettevõtetesse, millede toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil.

Investeering tehakse vastavalt SmartCapi varase faasi fondifondi strateegiale ning  riigieelarvest eraldatud 10 miljoni euro paigutamiseks leitakse sobiv fondivalitseja avaliku konkursi käigus.

Peamiselt teadus- ja arendustööle keskenduvate toodetesse ja teenustesse investeeriva fondi loomine on Eestis esmakordne ning konkursi ettevalmistusteks on praeguse ajakava kohaselt planeeritud üheksa kuud.

Konkursi tingimuste väljatöötamine hõlmab turuolukorra kaardistamist, erinevate osapooltega konsulteerimist ja rahvusvaheliste praktikate kaardistust ning selle raames läbitakse ka tavapärased investeeringu ettevalmistamise etapid.

Investeeringu ettevalmistamise etapid:

Investeeringu ettevalmistamise etapid

 

Loe lisaks siit: Riik investeerib kõrgtehnoloogiliste investeeringute fondi kaudu 10 miljonit

SmartCapi sponsorluse põhimõtted

Eesti riskikapitalituru osalisena panustab SmartCap sponsorlustegevuse kaudu riskikapitalituru arengusse, toetades turuarendusele suunatud projekte ja valdkonnas toimuvaid üritusi ja sündmusi, eelistades järelkasvu ja teadmistepõhise ettevõtluse arendamisele suunatud pikaajalise mõjuga algatusi.

Oma toetustegevuse kaudu soovib SmartCap luua pikaajalisi partnerlussuhteid, panustades lisaks rahalisele toetusele ka oma meeskonna kompetentsiga. Eelistame regulaarselt toimuvaid (näiteks kord aastas) ning laiaulatusliku mõjuga projekte ja algatusi.

Kõik sponsorlusprojektid peavad olema kooskõlas SmartCapi väärtustega ja strateegiliste eesmärkidega ning vastama sponsorluse põhimõtetes määratud valdkondadele.

SmartCap ei toeta eraisikuid (v.a Eesti ülikoolidega koostöö raames stipendiumite kaudu), poliitilise ning usulise taustaga algatusi ja üritusi.

Sponsorluse valdkonnad

SmartCap keskendub sponsorluse ja toetustegevuses neljale põhilisele valdkonnale.

 1. Eesti riskikapitali turu areng

  Eesti riskikapitalituru osalisena panustab SmartCap aktiivselt turu arengusse, osaledes Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) töös ning toetades valdkonnaga seotud algatusi, projekte ja sündmusi, mille eesmärk on kohaliku riskikapital turu arendamine, kogukonna tugevdamine ning tuntuse ja usaldusväärsuse kasvatamine välisinvestorite seas.

  Turu arendamisele suunatud tegevusi toetab SmartCap lisaks sponsorlusele ka oma meeskonna kompetentsiga
   
 2. Noorte ning eelkõige tüdrukute ja naiste ettevõtliku eluhoiaku suurendamine

  SmartCap toetab noortele suunatud algatusi ja projekte, mis inspireerivad noori tegelema inseneeria, tehnoloogia, tehnikateaduse ja robootika valdkondadega. Sponsorlusprojektide eesmärgiks on toetada pealekasvava põlvkonna arengut ning eelistame algatusi, mis on suunatud naiste osakaalu kasvatamisele ettevõtluses ja teadmistepõhistes valdkondades.
   
 3. Koostöö Eesti ülikoolidega

  Koostöös Eesti ülikoolidega panustab SmartCap teaduse arengusse, STEM alade ekspertide ja teadlaste järelkasvu ning õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Meie eesmärgiks on toetada teadmistepõhise ettevõtluse arendamist ning innovatsiooni loomiseks ja tehnoloogia edasiarendamiseks vajalike spetsialistide järelkasvu. Toetame üliõpilaste ja õppejõudude motivatsiooni tegeleda teadustööga inseneeria, tehnoloogia, tehnikateaduse ja robootika valdkondades, toetades valdkonnas tehtavaid magistri- ja doktoritaseme teadustöid stipendiumite kaudu.
   
 4. Tehnoloogiliste ja teadmistepõhiste äriideede arendamisele suunatud tegevused

  SmartCap toetab tehnoloogiliste ja teadmistepõhiste äriideede arendamisele ja toetamisele suunatud tegevusi, projekte ja konkursse. Eelistame regulaarselt (nt kord aastas) toimuvaid ja pikema mõjuga algatusi.

Sponsorlustaotluse esitamine

Sponsorlustaotlusi palume esitada kirjalikus vormis. Taotluses palume kindlasti ära märkida järgmine info:

 • Taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed, esindatava organisatsiooni nimi.
 • Projekti meeskonna tutvustus ja meeskonna liikmete kogemuste kirjeldus sarnaste projektide ellu viimisel.
 • Projekti lühikirjeldus, sh eesmärk, sihtgrupp, toimumise aeg ja koht, oodatav osalejate arv jne.
 • Soovitud toetuse suurus ning täpne ja selge ülevaade, milleks toetuseks küsitud vahendid kasutatakse.
 • Oodatav tulemus ja projekti mõju kirjeldus.
 • Sponsorile pakutavate reklaamväljundite ülevaade.

Taotlused palume saata aadressile marina.bachmann@smartcap.ee.

Taotlused vaatame läbi ja anname vastuse ühe kuu jooksul.

Iduettevõtete kapitali kättesaadavuse uuring

SmartCapi poolt tellitud uuringu eesmärk oli kirjeldada erinevas faasis (loomise, kasvu-, ning laienemise) iduettevõtete kapitali kättesaadavuse probleeme, analüüsida nende olemust ning hinnata seniste finantsinstrumentide sobivust ilmnenud probleemide lahendamiseks. Uuringut rahastati Startup Estonia programmi vahenditest ja see viidi läbi perioodil oktoober 2019 – jaanuar 2020 Civitta Eesti AS poolt.

Tutvu uuringu ja selle kokkuvõttega.