SmartCap is a KredEx subsidiary and the manager of the state venture capital fund Early Fund II

The SmartCap-managed Early Fund II operates as a fund of funds and invests into Estonian venture capital funds, which in turn, together with private investors, invest into early-phase Estonian technology companies with high international growth potential.

The sole unitholder in Early Fund II is the Republic of Estonia.

Mission

SmartCap’s mission is, in cooperation with private sector professional fund managers, to create a vital venture capital ecosystem and fertile ground for development in Estonia. Together with the finest risk capital fund managers and experts in Northern Europe, we do our part to actively contribute to development of the capital market and, through supplying capstone investment, the rise of new fund management companies.

Values 

Estonian venture capital funds in which SmartCap has a holding help early-phase companies raise capital, investing together with private investors. They support the success of start-ups, offering multifaceted support and professional advice.

In carrying out our investment strategy, we rely on experienced fund managers in the venture capital sector who have an interest, the experience, and the capability to invest capital into early-phase technology companies.

Role

SmartCap’s role is to ensure the best seed and growth-funding opportunities. The state-driven fund of funds model promotes development of the venture capital market. Through the making of capstone investments into private fund managers, barriers to entering the venture capital market are lowered for private investors.

SmartCap invests into other venture capital funds together with private investors. In doing so, we organize open tenders to attract professionals with a solid business background whose experiences, business networks and institutional capacity support success in the field of venture capital.

News

Siia on kogutud SmartCapi uudised ehk uudise pealkiri ja otselink uudisele, mis asub KredExi veebis uudiste alajaotuses.

Portfolio

Tera Ventures trust

The Tera Ventures team manages the direct investments into technology companies made in the past by the Estonian Development Fund and SmartCap and takes responsibility for managing continuing investments. Tera Ventures is a venture capital investment fund and has a capacity of 27 million euros.

For more information, visit the Tera Ventures website.

Superangel One trust

Superangel One is an early-phase investment fund whose aim is to invest into 40 early-phase techs in the next 10 years. The fund’s team invests its time and capital to help to create new tech companies and support their growth. In 2018, the fund managers created a start-up accelerator called Alpine House. The fund has a total of 12 million euros, with SmartCap’s share being 4.2 million euros.

For more information, visit the Superangel website.

High-Tech Investment Fund

The Estonian state is investing EUR 10 million into high-tech start-ups, through the SmartCap managed Early Fund II, whose development of a product or service and business model are largely based on research and development and the associated intellectual property.

The investment will be made in accordance with SmartCap’s early-phase fund-of-funds strategy, and a suitable management company, in which to place the EUR 10 million allocated from the state budget, will be found via a public competition.

The creation of a fund that mainly invests in products and services focusing on research and development is taking place for the first time in Estonia and, according to the current timetable, a period of nine months has been set aside to prepare for the competition.

The development of the terms and conditions for the competition involves mapping the market situation, consulting with various parties and mapping international practices and, within the framework thereof, also passing through standard stages of investment preparation.

Investment preparation stages:

Investment preparation stages
SmartCapi sponsorluse põhimõtted

Eesti riskikapitalituru osalisena panustab SmartCap sponsorlustegevuse kaudu riskikapitalituru arengusse, toetades turuarendusele suunatud projekte ja valdkonnas toimuvaid üritusi ja sündmusi, eelistades järelkasvu ja teadmistepõhise ettevõtluse arendamisele suunatud pikaajalise mõjuga algatusi.

Oma toetustegevuse kaudu soovib SmartCap luua pikaajalisi partnerlussuhteid, panustades lisaks rahalisele toetusele ka oma meeskonna kompetentsiga. Eelistame regulaarselt toimuvaid (näiteks kord aastas) ning laiaulatusliku mõjuga projekte ja algatusi.

Kõik sponsorlusprojektid peavad olema kooskõlas SmartCapi väärtustega ja strateegiliste eesmärkidega ning vastama sponsorluse põhimõtetes määratud valdkondadele.

SmartCap ei toeta eraisikuid (v.a Eesti ülikoolidega koostöö raames stipendiumite kaudu), poliitilise ning usulise taustaga algatusi ja üritusi.

Sponsorluse valdkonnad

SmartCap keskendub sponsorluse ja toetustegevuses neljale põhilisele valdkonnale.

 1. Eesti riskikapitali turu areng

  Eesti riskikapitalituru osalisena panustab SmartCap aktiivselt turu arengusse, osaledes Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) töös ning toetades valdkonnaga seotud algatusi, projekte ja sündmusi, mille eesmärk on kohaliku riskikapital turu arendamine, kogukonna tugevdamine ning tuntuse ja usaldusväärsuse kasvatamine välisinvestorite seas.

  Turu arendamisele suunatud tegevusi toetab SmartCap lisaks sponsorlusele ka oma meeskonna kompetentsiga
   
 2. Noorte ning eelkõige tüdrukute ja naiste ettevõtliku eluhoiaku suurendamine

  SmartCap toetab noortele suunatud algatusi ja projekte, mis inspireerivad noori tegelema inseneeria, tehnoloogia, tehnikateaduse ja robootika valdkondadega. Sponsorlusprojektide eesmärgiks on toetada pealekasvava põlvkonna arengut ning eelistame algatusi, mis on suunatud naiste osakaalu kasvatamisele ettevõtluses ja teadmistepõhistes valdkondades.
   
 3. Koostöö Eesti ülikoolidega

  Koostöös Eesti ülikoolidega panustab SmartCap teaduse arengusse, STEM alade ekspertide ja teadlaste järelkasvu ning õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Meie eesmärgiks on toetada teadmistepõhise ettevõtluse arendamist ning innovatsiooni loomiseks ja tehnoloogia edasiarendamiseks vajalike spetsialistide järelkasvu. Toetame üliõpilaste ja õppejõudude motivatsiooni tegeleda teadustööga inseneeria, tehnoloogia, tehnikateaduse ja robootika valdkondades, toetades valdkonnas tehtavaid magistri- ja doktoritaseme teadustöid stipendiumite kaudu.
   
 4. Tehnoloogiliste ja teadmistepõhiste äriideede arendamisele suunatud tegevused

  SmartCap toetab tehnoloogiliste ja teadmistepõhiste äriideede arendamisele ja toetamisele suunatud tegevusi, projekte ja konkursse. Eelistame regulaarselt (nt kord aastas) toimuvaid ja pikema mõjuga algatusi.

Sponsorlustaotluse esitamine

Sponsorlustaotlusi palume esitada kirjalikus vormis. Taotluses palume kindlasti ära märkida järgmine info:

 • Taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed, esindatava organisatsiooni nimi.
 • Projekti meeskonna tutvustus ja meeskonna liikmete kogemuste kirjeldus sarnaste projektide ellu viimisel.
 • Projekti lühikirjeldus, sh eesmärk, sihtgrupp, toimumise aeg ja koht, oodatav osalejate arv jne.
 • Soovitud toetuse suurus ning täpne ja selge ülevaade, milleks toetuseks küsitud vahendid kasutatakse.
 • Oodatav tulemus ja projekti mõju kirjeldus.
 • Sponsorile pakutavate reklaamväljundite ülevaade.

Taotlused palume saata aadressile marina.bachmann@smartcap.ee.

Taotlused vaatame läbi ja anname vastuse ühe kuu jooksul.