Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Näidisdokumendid ja selgitused

  1. Avatud hankemenetlusena läbiviidava ehitustööde riigihanke majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamiseks rakendatavad hindamiskriteerumid (tegemist on soovituslike kriteeriumitega, mille kohaldamise vajaduse üle otsustab igakordselt hankija): Hindamiskriteeriumid majanduslikult soodsaima pakkumise jaoks.
  2. Avatud hankemenetlusena läbiviidava ehitustööde riigihanke alusdokumentides kajastatavad dokumentide vormistamisele, hankemenetlusest kõrvaldamisele ning pakkuja tehnilisele- ja kutsealasele pädevusele esitatavad nõuded ja hanke üldandmete näidissõnastused (tegemist on riigihangete seaduse kohase hanke alusdokumentide osaga, mida hankija saab kohaldada osaliselt või täielikult): Hanke alusdokumentide näidis, dokumentide vormistamise nõuded, kvalitatiivsed nõuded
  3. Pakkuja meeskonnaliikme CV (näidisvorm, mida hankija saab kasutada pakkuja meeskonna koosseisu kuuluva isiku hariduse ning tööalase kogemuse äranäitamiseks): Pakkuja meeskonnaliikme CV näidis
  4. Avatud hankemenetlusena läbiviidavas ehitustööde riigihankes kasutatav hankeleping (tegemist on hankelepingu soovitusliku vormiga, mida hankija saab vajadusel kasutada osaliselt või täielikult): Hankelepingu näidis
  5. Ehitustööde tehniline kirjeldus (tegemist on soovitusliku vormiga, mille hankija viib kooskõlla vastavalt konkreetses ehitustööde riigihankes nõutuga): Ehitustööde tehnilise kirjelduse näidis
  6. Projekteerimistööde tehniline kirjeldus (tegemist on soovitusliku vormiga, mille hankija viib kooskõlla vastavalt konkreetsete projekteerimistööde puhul nõutuga): Projekteerimise tehniline kirjeldus, näidis
  7. Omanikujärelevalve tehniline kirjeldus (tegemist on soovitusliku vormiga, mille hankija viib kooskõlla vastavalt konkreetse ehitustöö osas omanikujärelevalvelt nõutuga): Omanikujärelvalve lähteülesanne, näidis
  8. Euroopa Ühtne Hankedokument (tegemist on riigihangete seaduse kohase hankepassi näidisega, mille hankija saab vastavalt oma andmete ning nõutud kriteeriumitega ehitustööde riigihankes täita. Euroopa Ühtset Hankedokumenti on soovituslik kasutada vähemalt alates riigihanke piirmääraga võrdse maksumusega ehitustööde riigihankes. Euroopa Ühtse Hankedokumendi link ning täpsustav selgitus on esitatud ka hanke alusdokumentide üldandmetes ehk punktis 2 nimetatud dokumendis): Hankepassi näidis (PDF)

 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.