Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Millised on peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale?

  • Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või olema füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.
  • Kui taotleja väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
  • Toetuse taotleja väikeelamu võib olla ka ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, millel on oma katus ja eraldi sissepääs maapinnalt. Rida- ja kaksikelamute puhul, mille piirdekonstruktsioonid on ühised ja mis kuuluvad kaasomandisse, peavad piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise puhul, välja arvatud akende vahetamine kaasomanikud esitama taotluse ühiselt.
  • Toetuse taotleja rahvastikuregistrisse kantud alaliseelukoha aadress peab toetuse taotluse    esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga. 
  • Toetuse saamisel peab toetuse saaja finantseerima vähemalt 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
  • Taotlust ei või esitada taotlejad, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või on jätnud KredExi ees täitmata mõnest teisest lepingust tulenevad kohustused, sealhulgas ei ole eraldatud toetust sihipäraselt kasutanud.
  • Toetuse saaja peab tagama meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.
  • Toetuse saaja peab kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest.
  • Toetuse saaja peab säilitama taotluse, toetuse ja tööde teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt  7 aastat alates toetuse väljamaksmisest.
  • Toetuse saaja peab tagama, et väikeelamu võõrandamisel lähevad toetuse saaja kohustused edasi uuele omanikule, vastasel juhul kuulub toetus proportsionaalselt väikeelamu mittekasutamise ajale tagasimaksmisele.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.