Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Otsing: tehnoloogialaen

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Dokumendid Kapitalilaenu taotlusvorm (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjal Kapitalilaenu üldtingimused Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik  

 • Kuidas kapitalilaenu taotleda?

  Kapitalilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus  (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada: finantsprognoosid KredExi vormil äriplaan viimase lõppenud majandusaasta aruanne jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mille aruandeperioodi lõppemisest ei ole taotluse esitamise hetkel möödunud rohkem kui kaks kuud ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused Kui äriplaani teostamiseks soovitakse võtta lisaks kapitalilaenule ka pangalaenu, on soovitav samaaegselt pöörduda nii panka kui KredExisse, et need saaksid omavahel laenutingimused kooskõlastada. NB! KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi. Ettevõtja on kohustatud informeerima toetustest, mida sama projekti rahastamiseks on saadud või taotletakse.

 • Kellele tööstuslaen sobib?

  Investeeringute kaasfinantseerimiseks pakub KredEx tööstuslaenu (varasem nimi tehnoloogialaen), mille sihtgrupiks on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse ettevõtjad. Tööstuslaen aitab, kui investeeringu tegemiseks soovitakse kasutada pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal endal puudub kapital nõutud omafinantseeringu tegemiseks. Sellises olukorras on abiks tööstuslaen, mis allutatud laenuna suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut. See võimaldab võtta täiendavat liisingut või pangalaenu ja aitab seeläbi ettevõttel kiiremini kasvada. Laenu saanud ettevõtte juhtimisse KredEx ei sekku.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Tööstuslaenu taotlusvorm (vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Tööstuslaenu üldtingimused

 • Kuidas tööstuslaenu taotleda?

  Tööstuslaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka või liisingettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta. Panga või liisingettevõtte positiivse otsuse korral tuleb tööstuslaenu taotlemiseks täita  taotlus (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada: finantsprognoosid KredExi vormil äriplaan, sh investeeringu projektiplaan krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui 2 kuud ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused KredEx finantseerib vaid selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud. Tööstuslaenu väljastavad pangad: Coop Pank , LHV Pank , Luminor , SEB Liising , Swedbank , Swedbank Liising ,  SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal , Danske Bank.

 • Lisainfo

   Tehnoloogialaen uudistes

 • Kontakt

  Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole:

 • Tööstuslaenu taotlemine

  1 Laenu/ liisingutaotlus pangale 2 Tööstuslaenu taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank/ liisingufirma väljastab laenu/liisingu

 • 2018-06-20 07:09:00

  Ettevõtjate rahastusvõimalused paranevad tänu tööstuslaenule

  Tänasest pakub KredEx tööstuslaenu, mis aitab finantseerida tööstusettevõtete investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse. Varem tehnoloogialaenu nime kandnud teenuse muutmise ajendiks oli...

 • 2018-02-14 11:05:00

  KredEx muutis tehnoloogialaenu tingimusi paindlikumaks

  Eksportivad tööstusettevõtted saavad lisaks masinate ja seadmete soetamisele kasutada tehnoloogialaenu nüüd ka investeeringuteks mittemateriaalsesse varasse, näiteks tarkvara juurutamiseks või inimeste...

 • 2015-03-05 16:13:00

  Tasuta veebiseminar "Ettevõtte arengut toetavad finants- ja kindlustuslahendused KredExilt"

  Veebiseminaril tutvustatakse KredExi poolt ettevõtetele pakutavaid finantsteenuseid. Lähemalt vaadeldakse läbi praktiliste näidete võimalusi, kuidas aitab KredEx kaasata pankadest ja liisinguettevõtetest...

 • 2014-11-04 14:33:00

  KreExi toel investeerisid ettevõtjad 92 mln eurot

  KredEx käendas selle aasta esimese kümne kuuga 56 miljoni euroga 334 ettevõtte finantskohustusi.Kümne kuu jooksul KredExi poolt väljastatud käendusmaht on 20% suurem kui möödunud aastal samal perioodil....

 • 2014-06-19 10:05:00

  Aktaprint teeb trükitööstuse suurinvesteeringu

  Trükiettevõte Aktaprint AS ostab Heidelberg Balticult lähiajal enam kui 1,2 miljoni euro eest trükiseadmeid, mille abil kaasajastatakse tootmist ja laiendatakse ekspordivõimalusi. Investeeringu tulemusena luuakse...

 • 2014-04-22 13:57:00

  Uuring: 64% ettevõtetest on kasutanud tegevuse rahastamiseks laenu

  KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et 84% uuringus osalenud ettevõtjatest olid teadlikud KredExi tegevusest.Ettevõtjad leidsid, et KredExi teenused vastavad nende...

 • 2014-04-14 08:46:00

  KredExi toel investeerisid ettevõtjad 25 mln eurot

  KredEx käendas selle aasta esimese kolme kuuga 17 miljoni euroga 105 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 25 mln eurot. Rahastatud...

 • 2014-01-20 10:02:00

  KredExi laenukäenduse toel investeerisid ettevõtjad 101 mln eurot

  KredEx käendas möödunud aastal 53 mln euroga 484 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 101 mln eurot. Rahastatud projektide...

 • 2013-04-26 11:20:00

  Tööstuslaenu taotlemine

  1Laenu/ liisingutaotlus pangale 2Tööstuslaenu taotlus KredExile 3KredEx teeb otsuse 4Pank/ liisingufirma väljastab laenu/liisingu

 • 2013-04-12 10:23:00

  Hansakivi kasvatab uue kivitöötlemispingi abil ekspordimahte

  Hansakivi OÜ soetas KredExi tehnoloogialaenu abil endale uue automaatse kivitöötlemispingi, mis võimaldab kasvatada ettevõtte tootmismahte. Ettevõtte investeering seadmepargi uuendamisse on ligikaudu 130 000...

 • 2013-01-29 09:20:00

  KredExi toel investeerisid ettevõtjad 123 mln eurot

  KredEx käendas möödunud aastal 58 miljoni euroga 474 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 123 miljonit eurot.Toetatud ettevõtetes...

 • 2012-06-08 22:27:00

  Kontakt

  Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole:

 • 2012-06-07 00:43:00

  Kuidas kapitalilaenu taotleda?

  Kapitalilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada:finantsprognoosid KredExi vormiläriplaanviimase lõppenud...

 • 2012-06-07 00:42:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  DokumendidKapitalilaenu taotlusvorm (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabelLisamaterjalKapitalilaenu üldtingimused Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik  

 • 2012-06-04 12:16:00

  Lisainfo

   Tehnoloogialaen uudistes

 • 2012-05-30 09:54:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Tööstuslaenu taotlusvorm (vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Tööstuslaenu üldtingimused

 • 2012-05-30 09:54:00

  Kuidas tööstuslaenu taotleda?

  Tööstuslaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka või liisingettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.Panga või liisingettevõtte positiivse otsuse korral tuleb...

 • 2012-05-30 09:51:00

  Kellele tööstuslaen sobib?

  Investeeringute kaasfinantseerimiseks pakub KredEx tööstuslaenu (varasem nimi tehnoloogialaen), mille sihtgrupiks on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning...

 • 2012-05-18 09:19:00

  AS Pajo suurendab tehnoloogialaenu abil tootmisvõimsust

  KredEx väljastas mais tehnoloogialaenu AS-ile Pajo, kes uuendab laenu abil oma seadmeparki, eesmärgiga tõsta tootmisvõimsust ja suurendada ekspordivõimet.Laenu abil soetab Pajo Koenig & Bauer Rapida moodsaima...

 • 2012-05-15 09:37:00

  Ettevõtjate teadlikkus KredExi teenustest on kõrge

  KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et KredExi teenuseid kasutanud ettevõtjad hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ning teenuste kasutamise lihtsust. 81% küsitluses...

 • 2012-01-17 09:46:00

  KredExi poolt käendatud ettevõtete arv suurenes aastaga 12%

  KredEx käendas möödunud aastal 52 miljoni euroga 454 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 112 miljonit eurot.Toetatud ettevõtetes...

 • 2011-10-18 09:21:00

  KredEx väljastas esimese tehnoloogialaenu

  Esimene tehnoloogialaen väljastati AS-ile Bestnet, kes uuendab laenu abil oma seadmeparki, eesmärgiga vähendada sisseostetava allhanke mahtusid ja laiendada pakutavate teenuste valikut.KredExi ettevõtlusdivisjoni...

 • 2011-06-09 10:07:00

  KredExi tehnoloogialaenu saab taotleda ka Swedbankist

  KredExi tehnoloogiainvesteeringuteks mõeldud allutatud laenu saab alates tänasest taotleda ka Swedbankist. Tehnoloogialaen katab ettevõtja eest liisingu või laenu omafinantseeringu ning ettevõtja saab...

 • 2011-05-24 11:36:00

  KredEx hakkab finantseerima investeeringuid masinatesse ja seadmetesse

  KredEx hakkab koostöös liisingute ja pankadega pakkuma tehnoloogiainvesteeringuteks mõeldud allutatud laenu, mis katab ettevõtja eest liisingu või laenu omafinantseeringu ning ettevõtja saab investeerida...

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.