Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Otsing: rekonstrueerimistoetus

 • Rekonstrueerimistoetus 2010-2014

  Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta . Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile. Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Rekonstrueerimistoetuse otsuse saanud korterelamud

 • Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus on suletud alates september 2012 rahaliste vahendite lõppemise tõttu. Aruandlus Toetuse saaja, kes sai toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitama KredExile rekonstrueerimisele järgneva aasta tarbimisandmete baasil koostatud väikeelamu energiamärgise 12 kuni 18 kuu jooksul pärast projekti elluviimist. Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. Kui taotleja paigaldas väikeelamus ainult taastuvenergia tootmisseadmed, peab toetuse saaja esitama KredExile mõõdetud taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed kord aastas viis aastat pärast toetuse väljamakse tegemist. Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 01. märtsiks. Toetuse saaja esitab taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. Kohustused Toetuse saaja on kohustatud: tagama meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest; kindlustama väikeelamu vähemalt viieks aastaks alates toetuse saamisest; säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2020. a.

 • Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni. Kõik toetust saanud korteriühistud (kellel eraldatud toetussumma jääb alla 500 000 euro) peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav värviline näidis ja täidetav mustvalge näidis ). Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%. Kui toetus on üle 500 000 euro tuleb püstitada maja lähedale stend ( näidis ) ja majale paigutada tahvel ( näidis ). Stendi hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni selle lõpuni. Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid: stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses stendile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast stendile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm. Tahvel tuleb paigaldada majale kolme kuu jooksul pärast objektil tööde lõpetamist. Tahvlit ei paigaldata, kui maja juures kasutatakse stendi. Kuni tahvli paigaldamiseni hoitakse üleval stendi. Tahvli kasutamisel peab järgmina järgmisi nõudeid: tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta; tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast; tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest; tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm Stendi ja tahvli kujundamisel tuleb kasutada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja KredExi logosid. Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „ Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord .“ Stendi ja tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral, palun kirjutage e-posti aadressil marge.kato@kredex.ee või helistage telefonil 667 4117.

 • Ü

    Rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile  korterelamu@kredex.ee  või pöörduge meie haldurite poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Rekonstrueerimistoetust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • Kontakt

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses puudutavates küsimustes kirjutage palun  eramu@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • 2019-04-18 07:18:00

  Korteriühistud saavad peagi taas rekonstrueerimistoetust taotleda

  KredEx alustab alates 20. maist uuenenud tingimustel korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu. Sel aastal on toetusteks ettenähtud 17,5 mln eurot ning taotlusi võetakse vastu selle summa piires....

 • 2019-04-17 16:17:00

  Toetuse saaja kohustused hangete läbiviimisel

  Oluline info korteriühistust toetuse taotlejale! Korterelamu rekonstrueerimistoetuse andmine toimub alates 2019.a toetusvoorust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 04.04.2019.a määruse nr 24 „Korterelamute...

 • 2019-04-17 16:13:00

  Toetuse väljamaksmine

  KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele...

 • 2019-04-17 16:03:00

  Tehniline konsultant aitab ühistut rekonstrueerimisel

  Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt) Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel,...

 • 2019-04-17 15:47:00

  Rekonstrueerimistoetust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 2019-04-17 15:45:00

  Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole.NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti...

 • 2019-04-17 15:23:00

  Kellele sobib rekonstrueerimistoetus?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja...

 • 2019-03-25 14:42:00

  Tehniliste konsultantide täiendkoolituse materjal 22.03

  "KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse uued tingimused 2019-2022" Triin Reinsalu ja Kalle Kuusk, KredEx"Riigihanke üldpõhimõtete tagamise sisust ehitus- ja projekteerimistööde soetamisel" Kadri Matteus,...

 • 2018-04-23 07:21:00

  Tänasest saab toetust päikesepaneelide paigaldamiseks

  Ettevõtjad, korteriühistud ja omavalitsused saavad alates tänasest küsida KredExist toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Sel aastal antakse toetust kokku 1,4 mln eurot ning järgnevatel aastatel 1 mln eurot...

 • 2018-04-16 13:26:00

  Korteriühistud saavad 100 miljonit lisatoetust

  Riigieelarvestrateegia läbirääkimiste käigus otsustas valitsus eraldada neljal järgmisel aastal korterelamute rekonstrueerimiseks 100 miljonit eurot. Päikesepaneelide soetamiseks mõeldud toetusmeetmele lisandub...

 • 2018-04-06 16:00:00

  KredEx lõpetab väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetuse väljastamise

  Väikeelamute omanikud saavad veel 30. aprillini esitada taotlusi küttesüsteemide uuendamise toetuse saamiseks. Toetus võimaldab asendada vanad vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergial põhinevate...

 • 2018-03-27 13:28:00

  Toetuse saaja kohustused toetatava projektiga seotud hangete läbiviimisel

  Hea korteriühistust toetuse saaja!Korteriühistust toetuse saajad peavad vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikele 6 järgima riigihangete seaduse § 3 sätestatud põhimõtteid, kui...

 • 2018-03-14 10:45:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 24%

  KredExi laenukäenduse toel soetas või renoveeris möödunud aastal eluaseme 3350 leibkonda. 2017. aastal väljastas KredEx eluasemelaenu käendusi summas 33,7 mln eurot, mida oli 2016. aastaga võrreldes 8,3 mln...

 • 2017-09-22 16:10:00

 • 2017-08-31 10:45:00

  KredExi käenduse või toetuse abil energiatõhus kodu

  Uut kodu soetades või olemasolevat rekonstrueerides tasub mõelda selle energiatõhususe peale. Energiatõhus eluase on säästlikum rahakotile ning selliselt maja kordategemise või ostmise investeering tulusam ja...

 • 2017-04-07 08:42:00

  Korterelamu rekonstrueerimise käsiraamat

  Eestikeelne käsiraamatVenekeelne käsiraamat 

 • 2017-04-06 09:32:00

  Korteriühistute praktilistel infopäevadel saab tutvuda juba renoveeritud majadega üle Eesti

  Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja SA KredEx korraldavad korteriühistutele tasuta renoveerimisteemaliste infopäevade sarja "Renoveerimisest praktilikult praktikule". Aprillis toimub infopäev Tallinnas ja...

 • 2017-03-29 14:07:00

  Jätkuvalt on võimalik taotleda väikeelamute rekonstrueerimistoetust

  Käib taotluste vastuvõtt väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks. 29. märtsi seisuga oli KredExile laekunud 221 taotlust, keskmine taotletav summa on 6142,21...

 • 2017-03-28 15:05:00

  Tule osale infopäeval "Renoveerimisest praktikult praktikule"

  RENOVEERIMISEST PRAKTIKULT PRAKTIKULE 6. aprill 2017 kell 11:00 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) pealelõunal renoveeritud korterelamute külastus Tallinnas päeva lõpp kell 17:00 Infopäevale on oodatud kõik...

 • 2016-12-14 14:07:00

  Endiselt on võimalik taotleda väikeelamute rekonstrueerimistoetust

  Käib taotluste vastuvõtt väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks. 13. detsembri seisuga oli KredExile laekunud 108 taotlust, keskmine taotletav summa on 6089...

 • 2016-10-31 11:02:00

  Kuidas väikeelamu rekonstrueerimistoetust taotleda?

  Meede on avatud alates 14. november 2016Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil eramu@kredex.ee, paberkandjal või KredExi e-keskkonna...

 • 2016-10-20 13:18:00

  KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

  Alates 14. novembrist on KredExilt võimalik taotleda väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetust. Tänavu on selleks riigieelarvest eraldatud 1,35 mln eurot. Toetus võimaldab katta...

 • 2016-10-20 10:32:00

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

  Taotlusvoor on avatud!Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest...

 • 2016-10-18 15:15:00

  Kontakt

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses puudutavates küsimustes kirjutage palun eramu@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole.NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus...

 • 2016-05-02 16:30:00

  KredEx teenis miljon eurot kasumit

  26. aprillil KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1 mln eurot. "2015. aasta oli KredExile tegevusmahu ja majandustulemuste poolest edukas aasta. Lisaks...

 • 2016-04-27 13:47:00

  KredEx teenis miljon eurot kasumit

  26. aprillil KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1 mln eurot. "2015. aasta oli KredExile tegevusmahu ja majandustulemuste poolest edukas aasta. Lisaks...

 • 2016-03-03 09:22:00

  KredExi toel on paranenud 85 000 perekonna elamistingimused

  Sihtasutus KredEx tähistab täna viieteistkümnendat tegevusaastat. Tänu KredExile on ettevõtjad saanud täiendavat finantseerimist summas 1,2 miljardit eurot ja KredExi toel on paranenud ligikaudu 85 000 perekonna...

 • 2016-01-06 11:23:00

  Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud

  Nimekiri (.xls)   

 • 2015-12-08 15:35:00

  Määrus ja seletuskiri

  Määrus "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused" Seletuskiri määruse “Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ juurde

 • 2015-12-07 15:12:00

  Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite...

 • 2015-12-04 09:04:00

  KredExi esindaja üldkoosolekule

  Korteriühistu üldkoosolekule on võimalik kutsuda KredExi esindaja, kes selgitab rekonstrueerimise toetuse tingimusi ja maja kordategemise vajadust. Teenus on korteriühistule tasuta.KredExi esindajate kontaktid...

 • 2015-12-02 14:59:00

  Vajalikud dokumendid

  Taotlus digitaalselt allkirjastatuna (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav),korterelamu energiaauditkorterelamu mõõdetud...

 • 2015-12-02 14:48:00

  Toetuse tingimused

  Toetust saavad taotleda: korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse...

 • 2015-12-02 14:38:00

  Ajakiri ELAMU artiklid

  Uue meetme tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi üldtutvustusKuidas renoveerida ventilatsioonisüsteemi?Rekonstrueerimistoetuse abil säästsid kortermajad 4,5 miljonit eurot aastasSelgitavad joonised 15% ning...

 • 2015-12-02 14:36:00

  Vormid

  NB! Palume automaatselt avanevad PDF vormid enne täitmist esmalt arvutisse salvestada ning alles seejärel asuda neid täitma! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei...

 • 2015-12-02 14:10:00

  Määrus ja seletuskiri

  Toetuse aluseks olev määrus "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused" ja määruse seletuskiri.  

 • 2015-11-24 13:43:00

  Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite...

 • 2015-08-14 16:38:00

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus on suletud alates september 2012 rahaliste vahendite lõppemise tõttu.AruandlusToetuse saaja, kes sai toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitama...

 • 2015-05-20 16:33:00

  Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantide koolitus

  Toimumisaeg:28.05. - 12.06.2015Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on võimaldada korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantidel täiendada enda teadmisi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja...

 • 2015-04-22 15:00:00

  KredEx teenis 1,2 mln eurot kasumit

  Täna KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1,2 mln eurot (2013. a. kasum 0,9 mln eurot). "2014. aastal KredExi laenukäenduse mahtude kasv jätkus....

 • 2015-03-30 10:29:00

  Rekonstrueerimistoetus 2010-2014

  Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta .Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse...

 • 2015-03-25 08:57:00

  Ü

   Rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 2015-03-24 14:54:00

  Tehniline konsultant

  1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise...

 • 2015-03-24 14:28:00

  Kellele rekonstrueerimistoetus sobib?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja...

 • 2015-02-27 15:38:00

  Rekonstrueerimistoetuse uusi tingimusi tutvustav infoseminar Rahvusraamatukogus

  Sihtasutus KredEx ja Eesti Korteriühistute Liit korraldavad teisipäeval, 3. märtsil kl 17.00—19.00 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis infoseminari rekonstrueerimistoetuse uute tingimuste...

 • 2015-01-15 13:48:00

  Rekonstrueerimistoetuse uute tingimuste teemalised infopäevad korteriühistutele

  Sihtasutus KredEx ja Eesti Korteriühistute Liit korraldavad jaanuarist märtsini korteriühistutele infopäevad rekonstrueerimistoetuste uute tingimuste teemal.Infopäevad toimuvad:21. jaanuaril Paide...

 • 2014-10-17 09:31:00

  Rekonstrueerimistoetuse uusi tingimusi tutvustavad seminarid

  KredEx korraldab 10.-16.11 toimuva Energiasäästunädala ajal Rakveres, Tartus ja Pärnus seminarid "KredExi rekonstrueerimistoetuse uutest tingimustest". Seminaridel tutvustatakse rekonstrueerimistoetuse uusi...

 • 2014-09-03 13:54:00

  Rekonstrueerimistoetuse abil saavutasid majad aastas 4,5 mln eurose kokkuhoiu

  KredExi poolt koostatud elamufondi seisukorda ja rekonstrueerimistoetuse mõju käsitlev analüüs näitas, et korteriühistud on KredExi rekonstrueerimistoetuse abil investeerinud korterelamute renoveerimisse kokku...

 • 2014-04-24 09:03:00

  KredEx teenis 0,9 mln eurot kasumit

  Sihtasutus KredEx teenis eelmisel aastal kasumit 0,9 mln eurot (2012. a. kasum 0,9 mln eurot). „Lõppenud aastat iseloomustas aktiivne töö ettevõtete tegevuse ja investeeringute, elanike kodude soetamise...

 • 2014-02-07 08:28:00

  Korterelamud investeerisid rekonstrueerimistoetuse abil 2013. aastal 30,3 mln eurot

  Lõppenud aastal kasutati 339 juhul korterelamute renoveerimisel riikliku finantsasutuse KredEx instrumente, kas siis rekonstrueerimistoetuse, renoveerimislaenu või korterelamu laenukäenduse näol, et muuta hooned...

 • 2013-07-24 15:27:00

  KredExi energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse vahendid on otsakorral

  KredExi poolt juuni alguses avatud energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvooru vahendid on otsakorral.Hetkel on vabu vahendeid toetusteks orienteeruvalt 36 319 eurot ning arvestades senist toetuse taotluste...

 • 2013-04-04 09:14:00

  KredEx teenis 0,9 mln eurot kasumit

  Sihtasutus KredEx teenis eelmisel aastal kasumit 0,9 mln eurot (2011. a. kahjum 3,2 mln eurot). Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 4,0 mln eurot.„Eelmise aasta tulemused olid tugevad,...

 • 2013-03-18 11:40:00

  Korterelamute huvi laenuvõtmise vastu on tõusnud

  Eelmisel aastal väljastasid pangad korterelamutele laene 36 mln euro ulatuses (2011. aastal 22 mln eurot), laenu võttis 391 korterelamut.Kokku on korterelamutele väljastatud laene alates 2001. aastast 208 mln euro...

 • 2013-02-13 11:59:00

  Energiakulu aruande vorm ja esitamise tähtajad on muutunud

  Alates käesolevast aastast peavad energiakulu aruande esitamise kohuslased edastama KredExile ainult küttekulu andmed. Varasemalt küsitud andmeid elektri, vee, remondifondi maksete jms kohta esitama ei...

 • 2013-01-22 12:13:00

  KredExi toel investeerivad korterelamud renoveerimisse üle 50 miljoni euro

  Möödunud aastal toetas KredEx 248 korterelamu rekonstrueerimist 14 miljoni euro ulatuses.Kokku investeerivad 2012. aastal KredExi toetuse saanud korterelamud renoveerimisse ligikaudu 50 miljonit...

 • 2012-08-30 09:50:00

  Eramajade ja korterelamute toetusi puudutavatele küsimustele vastamine

  Seoses suure taotluste hulgaga on eramajade ja korterelamute rekonstrueerimistoetuse küsimustes võimalik toetuste halduritega ühendust võtta järgmistel aegadel:Eramajade toetusedTeisipäev 13.00-16.00, Neljapäev...

 • 2012-08-22 14:44:00

  KredEx peatab eramajade renoveerimistoetuse taotluste vastuvõtu

  KredEx peatab alates esmaspäevast, 27. augustist vahendite lõppemise tõttu eramajade renoveerimistoetuse taotluste vastuvõtu. Taotluste esitamise viimane päev on pühapäev, 26. august. KredExile on esitatud...

 • 2012-08-14 09:07:00

  KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse vahendid lõppesid

  Tulenevalt korterelamute suurest huvist lõppesid KredExil rekonstrueerimistoetuse vahendid. KredEx jätkab korterelamute taotluste vastuvõtmist, samas toetuste eraldamine jätkub kui selleks leitakse lisavahendeid....

 • 2012-06-20 14:06:00

  Korterelamute huvi rekonstrueerimise toetuse vastu on oluliselt tõusnud

  Viimastel kuudel on korterelamute huvi KredExi poolt pakutava rekonstrueerimise toetuse vastu oluliselt tõusnud. Kokku on toetuse saamiseks esitatud 445 toetuse taotlust, millest positiivse otsuse on saanud 334...

 • 2012-06-19 11:53:00

  Infomaterjalid

  Korterelamu rekonstrueerimisel tee asju õiges järjekorrasRenoveerimisel ära unusta energiasäästuEnergiasääst - mitte ainult elektripirnistEnergiasääst korterelamusKredEx aitab maja korda tehaHoone...

 • 2012-06-11 13:40:00

  Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole.NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus...

 • 2012-06-09 23:50:00

  Meediakajastus

  Korterelamute rekonstrueerimistoetuste maht kahanes mullu ligi poole võrra. ERR 07.02.2014Sõpruse puiestee 202 tervikrenoveeritud elamu esitlus. Postimees 13.08.2013KredEx: huvi toetuse vastu kasvas...

 • 2012-06-09 22:59:00

  Aruandlus

  Kõigil kortermajadel, kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid, on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.NB! Kui kortermaja on kasutanud mitut nimetatud...

 • 2012-06-09 22:38:00

  Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud

  Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2010. aastal Nimekiri (.xls)Nimekiri (.pdf)Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2011....

 • 2012-06-09 12:55:00

  Toetuse väljamaksmine

  KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele...

 • 2012-06-09 12:54:00

  Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlemisel tuleb taotlus esitada KredExile tähitud kirjana Eesti Posti vahendusel või e-mailiga aadressile ketoetus[at]kredex.ee. E-mailiga saatmise puhul peab taotlus olema allkirjastatud...

 • 2012-06-09 12:51:00

  Toetuse tingimused

  1. Toetust saavad taotleda: korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse...

 • 2012-06-07 18:39:00

  Statistika ja uuringud

  "Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiakasutuse analüüs" (2017)"Korterelamute energiaauditite koostamise juhend" (2015)"Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmjoonised ja tüüpkorterite...

 • 2012-06-05 15:42:00

  Karjäär

  Lisel KaupsekretärLiitusin KredExi meeskonnaga veebuaris 2017. Olin just tulnud tagasi pikemalt reisilt ja alustanud uuesti tööotsinguid. Jälgisin aktiivselt sobivaid töökuulutusi ja võrdlesin neis olevaid...

 • 2012-05-17 12:34:00

  Pikenes korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste esitamise tähtaeg

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muudatuse kohaselt pikendatakse korterelamutele mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu 30. novembrini 2013. Rekonstrueerimistoetust saab taotleda...

 • 2012-05-11 09:40:00

  Mustamäel asuv korterelamu investeerib renoveerimisse 2,1 mln eurot

  KredEx eraldas eile tehtud otsusega rekonstrueerimistoetuse Tallinnas Sõpruse pst 202 asuvale korterelamule. Korterelamu saab KredExilt 35% rekonstrueerimistoetuse 737 695 euro ulatuses, maja eeldatav...

 • 2012-04-30 11:31:00

  Tänasest saab taotleda eramajade rekonstrueerimistoetust

  KredEx alustab täna, 30. aprillil eramajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmist. Toetust saab taotleda väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks. Lisainfot toetuse...

 • 2012-04-03 15:18:00

  Kriisiaastatel võetud riskid peegelduvad KredExi tulemustes

  Sihtasutuse KredEx põhitegevuse brutotulud kasvasid möödunud aastal 7,1%, samas suurenesid tagatiste realiseerimisega seotud riskid ning aasta lõppes 3,2 mln eurose kahjumiga (2010. a. kahjum 0,4 mln eurot). Kokku...

 • 2012-03-19 15:02:00

  Algas korterelamute renoveerimisvõimalusi tutvustav kampaania

  Täna algas KredExi teavituskampaania „Too oma kodu 21. sajandisse!", mille eesmärk on tõsta teadlikkust korterelamute renoveerimise võimalustest elanikkonna seas.KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni...

 • 2012-02-13 10:50:00

  KredEx toetab ehitusprojektide koostamist 90% ulatuses

  KredEx avas täna ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelevalve teostamise toetusmeetme, mille eesmärk on toetada korterelamute kompleksset rekonstrueerimist.Toetus katab 90% ehitusprojekti koostamise ja...

 • 2012-02-02 09:45:00

  KredEx finantseeris renoveerimislaenuga 167 korterelamu renoveerimist

  Möödunud aastal väljastasid Swedbank ja SEB Pank 167 korterelamule KredExi soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 16,7 mln eurot.Keskmine eraldatud laenusumma oli 100 tuhat eurot, keskmine maja suurus 2252...

 • 2012-01-19 15:10:00

  KredEx rahastas ehitusprojektide koostamist 274 000 euroga

  KredEx eraldas möödunud aastal ehitusprojekti koostamise toetuse 350 korterelamule kogumahus 274 000 eurot. Võrreldes 2010. aastaga on eraldatud toetuste arv kasvanud üle kahe korra.„Kuna korterelamud taotlevad...

 • 2012-01-05 10:01:00

  KredExi toel investeerisid korterelamud renoveerimisse aastaga 26 miljonit eurot

  Lõppenud aastal esitas KredExile taotluse rekonstrueerimistoetuse saamiseks 202 korterelamut, kellest positiivse otsuse said 193 korterelamut 5,82 miljoni euro ulatuses. Kokku investeerisid korterelamud möödunud...

 • 2011-11-14 11:59:00

  KredExi ja EKVÜ täienduskoolitus energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele

  Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab KredExi tellimusel täienduskoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele: Täiendkoolitusel on kolm eraldi sihtrühma:...

 • 2011-11-10 12:52:00

  Renoveeritud kortermajade keskmine energiasääst on 37%

  KredExi  andmed näitavad, et alates eelmise aasta septembrist pakutava rekonstrueerimistoetuse abil renoveerimise ette võtnud kortermajade keskmine energiasääst on 37%. KredExile on tänaseks esitatud kokku...

 • 2011-10-24 12:39:00

  Algas korterelamute renoveerimisvõimalusi tutvustav kampaania

  Täna algas KredExi teavituskampaania „Usume, et renoveerimine on igale ühistule jõukohane!“, mille eesmärk on tõsta teadlikkust korterelamute renoveerimise võimalustest elanikkonna seas.KredExi eluaseme ja...

 • 2011-09-27 09:25:00

  Rekonstrueerimistoetus eraldati 200-ndale korterelamule

  Kehtnas asuv korteriühistu Kehtna Suvi on 200-s korterelamu, kellele KredExi otsusega on eraldatud rekonstrueerimistoetus. Alates eelmise aasta septembrist on esitatud kokku 237 toetuse taotlust, millest positiivse...

 • 2011-09-06 10:13:00

  Korterelamute huvi rekonstrueerimistoetuse vastu on tõusnud

  Augustis laekus KredExile 32 rekonstrueerimistoetuse taotlust, toetuse eraldamise otsus tehti 42 korterelamule kokku 1 261 175,64 euro ulatuses. Alates eelmise aasta septembrist on kokku esitatud 218 toetuse taotlust...

 • 2011-06-27 11:27:00

  KredEx pakub korteriühistutele tasuta konsultanditeenust

  Alates sellest nädalast on korteriühistutel ja –ühisustel võimalik kutsuda oma üldkoosolekutele esinema konsultant, kes aitab ühistu juhatust üldkoosolekul korterelamu renoveerimise vajaduse ning KredExi...

 • 2011-05-24 11:35:00

  Rekonstrueerimistoetus laieneb nüüdsest ka projektijuhtimisele

  Alates 23. maist jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muudatus, mille alusel muudetakse rekonstrueerimistoetuse tingimusi toetust taotlevatele elamutele.Uue määruse tingimuse kohaselt on...

 • 2011-04-13 10:40:00

  Renoveerimise teemad saates Nurgakivi

  19.märtsil oli TV3-s eetris saade Nurgakivi, mis käsitles renoveerimisega seotud teemasid. Saade tutvustas ka KredExi poolseid finantseerimismeetmeid  ning esimesena Eestis 35% rekonstrueerimistoetust saanud...

 • 2011-03-08 10:08:00

  Ainult 28% korterelamutest on teinud energiaauditi

  KredExi tellimusel läbi viidud korterelamute renoveerimisuuringu tulemustest selgub, et vaid veidi rohkem kui neljandikus (28%) korterelamutes on tehtud läbimõeldud renoveerimise aluseks vajalik energiaaudit....

 • 2011-02-28 16:20:00

  KredEx on kümne aasta jooksul aidanud kodu soetada rohkem kui 21 000 leibkonnal ning renoveerida üle 700 maja

  Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 673 noort peret, 7325 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam...

 • 2011-02-01 09:08:00

  2010. aastal tehti KredExi renoveerimislaenuga korda 135 korterelamut

  2010. aastal väljastasid pangad 135 KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 178 miljonit krooni ehk 11,4 miljonit eurot. Keskmine laenusumma oli 1,3 miljonit krooni ehk 84 tuhat eurot,...

 • 2010-09-23 10:16:00

  KredEx võtab vastu korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusi

  KredEx teatab, et kõik eeltingimused toetuse taotluste vastuvõtmiseks on 27. septembriks täidetud ning alates sellest kuupäevast on korterelamutel võimalik esitada taotlusi rekonstrueerimistoetuse...

 • 2008-10-17 10:49:00

  KredEx lõpetas kuni 1940.a. ehitatud ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx lõpetas kuni 1940.a. ehitatud ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu ning palub uusi taotlusi mitte postitada. Taotlusvoor avati 28....

 • 2008-02-05 12:37:00

  KredExile eraldati lisavahendeid rekonstrueerimistööde taotluste rahuldamiseks

  2007. aasta lisaeelarvest eraldati KredExile 17.septembril vastu võetud ning vahendite puudumise tõttu rahuldamata jäänud korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste rahuldamiseks 26 miljonit krooni ning...

 • 2007-11-06 00:00:00

  KredExi toetustega on korterelamute renoveerimisse investeeritud 1 miljard krooni

  Tänase päeva seisuga on korteriühistud ning korteriomanike ühisused üle Eesti saanud KredExilt 100 miljonit krooni toetust, et renoveerida oma korterelamu ning muuta see energiasäästlikumaks. Toetus...

 • 2007-10-23 00:00:00

  Rekonstrueerimistoetuse saajate nimekirjast väljajäänud taotlusi esialgu veel ei tagastata

  Taotlusi, mis jäid hetkel 17.septembri taotlusvooru rekonstrueerimistoetuse saajate nimekirjadest välja, KredEx veel ei tagasta. Hetkel käivad läbirääkimised Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis...

 • 2007-09-28 00:00:00

  Rekonstrueerimistoetuste saajate nimekiri

  KredExi kodulehel on kättesaadaval 17. septembril avatud rekonstrueerimistööde toetuste taotluste vastuvõtu voorus taotluse esitanute nimekirjad, kellele jätkus eelarvest vahendeid. Taotluste esitajad...

 • 2007-09-19 00:00:00

  KredEx lõpetas kuni 1990.a. ehitatud ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx avas 17. septembril kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Toetuste taotlusi laekus juba ainuüksi 17. septembri postiga nii suurel hulgal, et KredEx on sunnitud taotluste...

 • 2007-08-27 00:00:00

  Kortermajade rekonstrueerimistoetuste vastuvõtt avatakse 17.septembril

  KredEx avab 17. septembril järjekordse kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Seekord on lisandunud uued toetuse saajad, muutunud tingimused ja seetõttu ka taotlusvorm. Taotlusi võetakse...

 • 2007-07-05 00:00:00

  KredEx on Euroopa Liidu struktuurfondide kasutamiseks valmis

  Ühena esimeste seas tunnistas Vabariigi Valitsus tänasel istungil KredExi valmisolekut aastateks 2007-2013 eraldatavate Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamiseks. Viie asutuse hulgas akrediteeriti lisaks...

 • 2007-02-02 00:00:00

  Rekonstrueerimistoetuste saajate nimekiri

  KredExi kodulehel on kättesaadaval kõik 10. jaanuaril rekonstrueerimistaotluste esitanute nimekirjad. Taotluste esitajad järjestati AS Eesti Postilt saadud postituskellaaegade alusel. Lähtudes olemasolevast...

 • 2007-01-12 00:00:00

  KredEx lõpetas kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx avas 10. jaanuaril kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Toetuste taotlusi laekus juba ainuüksi 10. jaanuari postiga nii suurel hulgal, et KredEx on sunnitud taotluste...

 • 2007-01-11 00:00:00

  KredEx palub kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotlusi enam mitte postitada

  Eile, 10. jaanuaril avas KredEx kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Ainuüksi täna, 11. jaanuaril saabunud posti suure hulga järgi on alust arvata, et taotlusi on juba...

 • 2007-01-05 00:00:00

  Kortermajade rekonstrueerimistoetuste vastuvõtt avatakse 10. jaanuaril

  KredEx avab 10. jaanuaril 2007 Korterelamute rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. Taotlusi saab nüüdsest esitada ainult posti teel tähitud kirjaga, mistõttu KredExis...

 • 2006-12-19 00:00:00

  Kortermajad saavad rekonstrueerimistöödeks 48 miljonit krooni

  Majandus- ja Kommunikatsiooniminister kinnitas täiendava 48 miljoni krooni eraldamise KredExile kortermajadele toetuste jagamiseks. Sellest 45 miljonit krooni on ette nähtud rekonstrueerimistoetusteks ja...

 • 2006-04-17 00:00:00

  2006. aasta rekonstrueerimistoetuse saajate nimekiri

  Nimekirja saab vaadata siit.

 • 2006-03-27 00:00:00

  Kortermajade rekonstrueerimistoetuste raha sai otsa ühe tunniga

  KredEx avas täna, 27. märtsi hommikul kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Ülisuure nõudluse tõttu oli juba esimese tunni jooksul taotlusi vastu võetud kogu eraldatud...

 • 2006-03-17 00:00:00

  KredEx avab 27. märtsist toetuste taotluste vastuvõtu kortermajadele

  KredEx avab alates 27. märtsist korterelamute rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. 2006. aasta riigieelarvest eraldati KredExile kortermajade rekonstrueerimise toetamiseks...

 • 2005-12-15 00:00:00

  KredEx peatab kortermajade rekonstrueerimistoetuste vastuvõtu

  Kortermajade ülisuure nõudluse tõttu rekonstrueerimistoetuse järele on riigi poolt KredExile kortermajade toetusteks eraldatud 4,5 mln krooni juba ühe päevaga otsakorral. Tehnilise ülevaatuse toetust on...

 • 2005-12-14 00:00:00

  KredEx taasavab toetuste taotluste vastuvõtu kortermajadele

  KredEx avab homme, 15. detsembril korterelamute rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. 2005. aasta riigieelarve lisaeelarvest eraldati KredExile kortermajade rekonstrueerimise...

 • 2005-04-14 00:00:00

  KredEx peatab 15. aprillist kortermajade rekonstrueerimistoetuse avalduste vastuvõtmise

  Tulenevalt elanike üha kasvavast huvist eluaseme renoveerimise vastu on riigi poolt KredExile kortermajade rekonstrueerimistoetusteks eraldatud 16,5 mln krooni juba käesoleva aasta esimese nelja kuuga otsa...

 • 2005-01-18 00:00:00

  KredEx avab 20. jaanuaril korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  Toetusi saavad taotleda korteri- või hooneühistud ja korteriomanike ühisused, kes haldavad enne 1990. aastat (kaasa arvatud) ehitatud korterelamut. 2005. aastaks on riigieelarvest eraldatud KredExile...

 • 2004-10-14 00:00:00

  KredEx peatab 15. oktoobrist kortermajade rekonstrueerimistoetuse avalduste vastuvõtmise

  Seoses 2004. aastaks riigi poolt eraldatud vahendite oodatust kiirema ammendumisega peatab KredEx homsest, 15. oktoobrist, kortermajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtu. 2004. aastaks eraldati...

 • 2004-10-11 00:00:00

  KredEx peatab oktoobri lõpus kortermajade rekonstrueerimistoetuse avalduste vastuvõtmise

  Seoses 2004. aastaks riigi poolt eraldatud vahendite ammendumisega peatab KredEx oktoobri lõpus kortermajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtu. 2004. aastaks eraldati riigieelarvest 16,4 mln krooni...

 • 2004-04-01 00:00:00

  Tänasest saavad KredExi käendust ka korteriomanike ühisused

  Täna, 1. aprillil võttis Valitsus vastu määruse, millega täpsustatakse ja laiendatakse KredExi laenukäenduse sihtgruppe. Seoses sellega saavad majade renoveerimiseks peatselt laenu võtta ka korteriomanike...

 • 2004-03-15 00:00:00

  Kortermajad saavad toetust ka sellel aastal

  22. märtsil alustab KredEx korterelamute rekonstrueerimistoetuste ja ehitusekspertiisi toetuste taotluste vastuvõttu. Toetusi saavad taotleda vähemalt 3 korteriga enne 1990. aastat ehitatud korter- või...

 • 2003-12-18 00:00:00

  KredEx jätkab toetuste väljastamist kortermajadele

  Eile õhtul kinnitas Riigikogu 2004. aasta riigieelarve, mis näeb ette vahendite eraldamist KredExile kortermajade renoveerimise toetusprogrammi jätkamiseks. KredEx jätkab korterelamute...

 • 2003-12-11 00:00:00

  Korterelamute remonditoetuse avalduste vastuvõtmine peatatakse

  Homsest, 12. detsembrist peatab KredEx korterelamute rekonstrueerimistööde toetusavalduste vastuvõtmise seoses riigi poolt 2003. aastaks sellel otstarbel eraldatud raha välja jagamisega. KredEx jätkab...

 • 2003-05-20 00:00:00

  KredEx väljastas 4 esimest toetust

  Täna, 20. mail, maksis KredEx välja neli esimest kortermaja toetust. KredEx alustas korterelamu rekonstrueerimise ja tehnilise ülevaatuse toetuste pakkumist alates 1. maist vastavalt riikliku elamumajanduse...

 • 2003-02-12 00:00:00

  KredEx hakkab väljastama eluasemetoetusi

  11. veebruari õhtul võttis Vabariigi Valitsus vastu Eesti elamumajanduse arengukava 2003-2008, mille kohaselt hakkab riik KredExi vahendusel elamumajanduse olukorra parandamiseks väljastama toetusi ja tagatisi....

 • 0000-00-00 00:00:00

  Tehniline konsultant

  Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt) Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel,...

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.