Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!28.10.2009

Konverentsi „Energiatõhusus hoonetes – kogemused ja trendid Eestis ja naaberriikides“ kokkuvõte

Energiasäästu konverentsil osales koos esinejatega 119 huvilist. Tagasiside ankeedi täitsid peaaegu pooled osalejatest, kokku 58 osalejat.
 
Osalejate hinnang konverentsilt saadud info vajalikkusele kohta oli valdavalt vajalik (45%) ja keskmiselt vajalik (35%).
 
Konverentsi üldist korraldust hinnati väga heaks (62%) ja heaks (38%), teisi arvamusi ei olnud.
 
Konverentsi ettekannete teemad ja nende vajalikkust peeti väga kasulikuks (28%), kasulikuks (37%) ja keskmiselt kasulikuks (24%). Ettekannetest tõsteti teemade vajalikkust hinnates kõige enam esile Targo Kalamehe, Roode Liiase ja Jarek Kurnitski ettekandeid. Ülejäänud ettekanded said valdavalt hea ja keskmise hinnangu. Kõige madalama (üldse mitte oluline teema) hinnang anti teemadele vaid 8 korral. Eraldi mainiti Andres Jaadla head esinemist.
 
Kõige enam väga kasulikuks peetud teemad:
 1. Targo Kalamees (37x)
 2. Roode Liias (33x)
 3. Jarek Kurnitski (29x)
 4. Andres Jaadla (27x)

Millistest teemadest sooviksite tulevikus täpsemalt kuulda?

 • Ventilatsiooni tähtsus ja erinevad lahendusvariandid renoveerimisel
 • Soojustamine – materjalide kasutus, uued tehnoloogiad
 • Küttesüsteem – päikese, tuule jm alternatiivsed kütteviisid
 • Projekteerimine – uued suunad, terviklahendused, arvutusprogrammid
 • Energeetiline auditeerimine (nõuded, kvaliteet, järeluuringud)
 • Keskkonna probleemid energiasäästul
 • Sisekliima olulisus, terviseprobleemid
 • Uuringud (tehtud tööde, materjali kasutuse, sisekliima, tarbijate hinnang)
 • Passiivmajad (ehitus, ehitajad, head näited)
 • EL koolitusprogrammid spetsialistidele
 • Energiasäästust mujal maailmas (USA, Hiina)
 • Toetused, abiprogrammid
 • Energiasääst mitteelamutes, väikeelamutes ja puitelamutes.

 Kommentaarid, soovitused:  

 • Valdavalt tänati/kiideti konverentsi kohta (söök, ruum) ja korraldust
 • Selliseid ettevõtmisi tuleks tihedamini korralda
 • Nõuda ventilatsiooni väljaehitamist/rekonstrueerimist riiklikul tasandil
 • Vajalik info uuringu ja IMPLEMENT projekti kohta
 • Elamuhaldus vähe arenenud
 • Vähene tähelepanu keskkonna mõjudele
 • Liiga elamukeskne
 
Ettekanded:
 

 Täname kõikki esinejaid ja osalejaid!

 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.