Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Töötamine KredExis

KredEx loodi 2001.a. Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase liitmisel. 2009. a. lõpus asutati KredExi sidusettevõte AS KredEx Krediidikindlustus. Meie algselt 8-liikmeline meeskond on tänaseks kasvanud 42 erinevas vanuses töötajani, kellest üheksa on töötanud KredExis üle kümne aasta. KredExi töötajate keskmine vanus on 39 aastat ja 97%-l meist on kõrgharidus omandatud või omandamisel.

Ühiseid väärtusi kandev meeskond on KredExi edu aluseks. Meid ühendavad asjatundlikkus, usaldusväärsus, avatus ja innovaatilisus.

  • Asjatundlikkus ja koostöövalmidus iseloomustab meid nii finantseerimisteenuste ja tagatiste arendamisel kui kõigi muude ülesannete täitmisel. Tasemel püsimiseks peame oluliseks pidevat enesetäiendamist ja oma professionaalsuse tõstmist nii erialaste teadmiste kui sotsiaalsete oskuste osas
  • Usaldusväärsus on meie visiitkaart – oleme täpsed ja operatiivsed tegudes ja objektiivsed otsustamisel, peame kinni lubadustest ja tähtaegadest ning järgime konfidentsiaalsusnõudeid
  • Oleme avatud uutele ideedele ja arendavale tagasisidele. Meie tegevuspõhimõtted ja otsuste alused on selged ja läbipaistvad; peame oluliseks oma sihtgruppide ja laiema avalikkuse informeerimist meie tegevuse tulemustest
  • Uuendusmeelsena peame sammu ettevõtlus- ja elukeskkonna arenguga, luues ning pakkudes meie klientidele efektiivseid lahendusi finantsturu puudujääkide korvamiseks
  • Ühendame oma tegevuses eri riikide, tegevusalade ja organisatsioonide parimad oskused, kogemused ja ressursid

KredEx on avatud ja toetav, kuid samas kvaliteedile ja tulemustele orienteeritud. Meie mainet kannavad lojaalsed ja pühendunud töötajad, kes hindavad positiivset õhkkonda ja toimivat sisekommunikatsiooni. Iga kahe aasta järel viime läbi töötajate rahulolu uuringu, et hinnata juhtkonna poolt tehtut, mõista organisatsioonis toimuvaid protsesse ja saada tagasisidet tegevuste paremaks korraldamiseks. 2018. aasta oktoobris läbi viidud uuringu põhjal selgus, et olulisemad motivaatorid KredExis töötamiseks on head suhted meeskonnas, töötasu ning huvitav ja vaheldusrikas töö.

Väärtustame pikaajalisi töösuhteid, mis aitavad kindlustada klientide rahulolu, ettevõtte eesmärkide saavutamise ja organisatsiooni järjepidevuse. Vabade ametikohtade täitmisel peame oluliseks arvestada oma töötajate karjäärisoove.

Toetame oma meeskonna professionaalset ja isiksuslikku arengut läbi mitmekülgsete koolituste ning võimaluse rahvusvaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks teiste riikide organisatsioonidega. Kindlustame oma töötajatele tervist säästvad ja tulemuste saavutamist soodustavad töökeskkonnatingimused ning maksame ametikohale ja panusele vastavat, finantsvaldkonnas konkurentsivõimelist tasu.

Professionaalse panuse kõrval peame oluliseks meeskonda ühteliitvaid traditsioone. Meie traditsioonid on ühised talve- ja suvepäevad, jõulupidu töötajate lastele ja aastalõpu üritus koos pereliikmetega.
 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.