Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse saaja kohustused toetatava projektiga seotud hangete läbiviimisel

Hea korteriühistust toetuse saaja!

Korteriühistust toetuse saajad peavad vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikele 6 järgima riigihangete seaduse § 3 sätestatud põhimõtteid, kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või sellest suurem. Eeltoodust tulenevalt on SA KredEx kui korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusi menetlev ja toetust eraldav rakendusüksus seadnud korteriühistust toetuse saajatele alltoodud abistava sisuga nõuded, mida toetatava korterelamu rekonstrueerimise projekti elluviimisel tuleb toetuse saajast korteriühistul järgida:

  • Kõik teenuse, asja või ehitustöö tellimiseks võetud hinnapakkumised tuleb SA-le KredEx esitada selliselt, et need on allkirjastatud pakkumise tegija poolt. Juhul, kui ehitustööde hinnapakkumise tegija ei ole oma pakkumist esitanud SA KredEx poolt kehtestatud vormil, tuleb SA-le KredEx esitada ka ehitajapoolne allkirjastatud pakkumine.
  • Kõik teenuse, asja või ehitustöö tellimiseks pakkujatele edastatud pakkumiskutsed tuleb esitada SA-le KredEx. Toetuse saaja või talle teenust osutava tehnilise konsultandi poolt pakkujale edastatud pakkumiskutsest peab olema üheselt tuletatav pakkumiskutse edastamise aeg, asi, teenus või ehitustöö, millele pakkumist soovitakse, kellele pakkumiskutse edastatakse ning kes on pakkumiskutse saatja. Juhul, kui pakkumiskutse edastatakse teenuseosutajatele e-kirja teel, tuleb esitada SA-le KredEx pakkumiskutse saatmise e-kiri selliselt, et e-kirja manuses oleksid kõik pakkujale koos pakkumiskutsega edastatud dokumendid.
  • Juhul, kui toetuse saajal on olemas võrdlevad hinnapakkumised, mis ei ole pakkumise tegija poolt allkirjastatud, tuleb SA-le KredEx esitada e-kiri, millega iga selline hinnapakkumine edastatud. 
  • Juhul, kui projekti elluviimisel muutub tööde maht, tuleb vastav muudatus fikseerida kirjalikult ning kirjeldada muudatuse põhjuseid ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Juhime tähelepanu, et hinnapakkumiste võtmisel tuleb järgida, et ettevõtja tegutseks vastavas valdkonnas, milles teenuse osutamiseks temalt hinnapakkumist võetakse.

Ülaltoodud abistava sisuga nõuded ei muuda ega välista toetuse andmise aluseks olevas korterelamute rekonstrueerimise toetuse määruses toodud nõudeid hinnapakkumistele.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.