Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Kellele eluasemelaenu käendus sobib?

Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.

KredExi eluaseme laenukäenduse taotlemiseks palume pöörduda panga poole, kogu laenu ja ka käenduse taotlemine käib läbi panga. Täiendavalt KredExi poole pöörduda pole vaja.

Eluasemelaenu käenduse taotlemine

1Laenutaotlus pangale

2Pank väljastab laenu

3Aruandlus

Millised on peamised nõuded taotlejale?

Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte alltoodud sihtgruppidest:

Noore pere sihtgrupp

Noor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.

Noore spetsialisti sihtgrupp

Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 • isikuga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud;
 • kes on nimetatud ametisse "Avaliku teenistuse seaduse" alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
 • isik on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta.

Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp

Energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded:

 • Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.
  Vastav energiamärgis peab olema koostatud alates 03.05.2013.
 • Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

Riikliku tagatisega seotud energiatõhus elamu, sealhulgas selle osa või korter, peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks ja omandis. 

Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik:

 • üürnik
 • üürniku abikaasa või isik, kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata
 • üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga
 • üürniku täisealine perekonnaliige
 • üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel
 • perekonnaliikme koos elamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta, siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest
 • Eluruumi omaniku, üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks

Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp

Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. 

Veteranide sihtgruppi kuulumise teatisi väljastab Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus.
 

Kuidas taotleda?

Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse.

Eluasemelaenu käendust väljastavad pangad: SwedbankLHV PankCitadele Pank, Danske BankCoop Pank, Luminor, SEB PankTallinna Äripank.

Millised on eluasemelaenu käenduse tingimused?

 • omafinantseering minimaalselt 10% laenu tagatisvara väärtusest
 • laenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis kuni 50 000 eurot.
 • laenusummal piirmäära ei ole
 • pikema kui 30-aastase laenu tagasimaksmise graafiku tingimused: laenusaajate vanus laenu lõpptähtajal ei ole üle 70 aasta ning tagatisvara on valminud või täielikult renoveeritud viimase 10 aasta jooksul
 • käendustasu 3% käenduse summalt tasutakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena
 • lapse sünni puhul laenupuhkus kuni lapse 2 aastaseks saamiseni või olemasoleva lapse puhul mitte kauem kui lapse 2 aastaseks saamiseni

KredExi laenukäenduse abil soetatav eluase ei pea olema esimene ostetav eluase, aga korraga võib olla kasutusel vaid üks KredExi eluasemelaenu käendus.

Soetatava või renoveeritava eluaseme omanikuks ja kasutajaks peab olema laenusaaja. Lubatud on eluase soetada ka kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

Eluasemelaenu käenduse kalkulaator
Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid
Taotluse vorm (täitmiseks pangale)

Kontakt

Palun tutvuge eluasemelaenu käenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kristo Hütt

  Kliendihaldur

  +372 667 4113

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.